พาณิชย์หนุนใช้FTAดันส่งออกอาหาร

กระทรวงพาณิชย์ หนุนใช้ FTA ดันส่งออกอาหารช่วงโควิดเชื่อขยายตัวได้อีกมากความต้องการมีต่อเนื่อง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยในช่วงโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีจุดแข็งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค มีความหลากหลายด้านอาหารและมีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารออกสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่ไทยเป็นคู่ FTA กรมฯจึงพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยให้ขยายตัวได้มากขึ้น โดยใช้FTA เป็นแต้มต่อในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ เพื่อรักษาตลาดสินค้าไทยไว้

โดยการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวต่อเนื่อง แม้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,099 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9 เป็นการส่งออกไปประเทศคู่ FTA มูลค่ากว่า 4,550 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 89.2 ของการส่งออกสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ที่ขยายตัว ร้อยละ 13.1 โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนร้อยละ 52.5

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close