FTA Fair สร้างเครือข่ายสินค้าไทย

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย นี้ เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศ

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมถึงการใช้ประโยชน์และช่องทางจาก FTA ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่ค้าของไทย เช่น อาเซียน และจีน ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรให้กับสินค้าจากไทยแล้ว เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้าและขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

และภายในงานมีการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA การเจรจาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่อง FTA และการออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ รวม 40 ราย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถมาเลือกชม ชิม ช้อป สินค้าที่ร่วมออกบูธ และเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสสินค้าชาและกาแฟส่งออกด้วยเอฟทีเอ” “เทคนิคการใช้ GI เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก” “ขายอย่างไรให้สินค้าเข้าตลาดจีน” “การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า” และ “ประโยชน์จากการใช้ความตกลงการค้าเสรีของโครงการสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 63 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ

ข่าวน่าสนใจ

Close