พณ.MOUหัวเว่ยอบรมการค้ายุคดิจิทัลให้SMEs

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จับมือ "หัวเว่ย เทคโนโลยี" ลุยอบรมการค้ายุคดิจิทัล ให้ SMEs และเด็กรุ่นใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการลงนามด้านวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ด้านวิชาการ ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัล ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน และเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดกับโลกในอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลนำการค้า หรือ Digital Technology led commerce ผู้ประกอบการที่สามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว อาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสารแบบ 5G, เทคโนโลยี Cloud, Big Data, และอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

โดยการลงนามกับบริษัทหัวเว่ย ในครั้งนี้หัวเว่ยจะร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดให้มีหลักสูตรในการให้ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นกับ SMEs และผู้ที่สนใจในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถที่จะมีตัวเลขทางการค้าเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอีคอมเมิร์ซ ความสำคัญของการลงนาม MOU สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมี SMEs ประมาน 2-3 ล้านราย นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญไม่เฉพาะการที่จะมุ่งพัฒนา SMEsให้สามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประกอบธุรกิจให้ทันโลกเท่านั้น แต่ยังมีความเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับที่จะเป็น CEO ต่อไปในอนาคต

ข่าวน่าสนใจ

Close