เอกชนสร้างกรีนซัพพลายลดขยะพลาสติก

"ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์" ผนึกพันธมิตร IRPC และเครือเบทาโก สร้างกรีนซัพพลาย ลดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร

นายประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิล์ดแวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด กล่าวในงาน เสวนา นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุค New Normal กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในงาน Propak Asia 2020 ไบเทค บางนา ว่า บริษัทภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในฐานะ ซัพพลาย Raw Material ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกให้กับบริษัทและเครือเบทาโกในฐานะลูกค้าที่นำบรรจุภัณฑ์อาหารมาบริการผู้บริโภคได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยมีแนวทางการจัดการที่แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก คือการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบในการผลิตให้น้อยลงและทำให้แข็งแรงขึ้นเพื่อลดปริมาณพลาสติก ส่วนที่ 2 คือการเลือก Raw Material จากซัพพลายเออร์ ที่มีนวัตกรรมในการนำพลาสติกชีวภาพมาทดแทน

ขณะที่ นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี IRPC ได้ดำเนินการจัดการปัญหาขยะพลาสติก โดยได้จัดโครงการ Eco Solution หรือ โมเดล ต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังการใช้งานเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบ Close Loop ไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคมโดยมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่จะนำไปสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็น สังคม Zero Plastic Waste

นอกจากนี้ IRPC ยังได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ Pararene ซึ่งเป็นพลาสติกชนิด bio-based polystyrene grade ที่ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติ20% ลดการใช่วัสดุที่เป็น oil-based ในกระบวนการผลิตและยังสามารถนำมารีไซเคิล 100%

ด้าน ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด กล่าวว่า จากแนวโน้มความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือเบทาโกรจึงตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ (Green Value Chain) โดยความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งด้านความสะอาด ความสดใหม่ และรสชาติ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้เทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแยกขยะบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค และการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร ซึ่งเครือเบทาโกร คาดหวังว่าจากความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิด Green Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรมที่ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close