MRT แจ้งปิดบริการสายสีม่วงทุกสถานี

รถไฟฟ้า MRT แจ้งปิดบริการสายสีม่วง ทุกสถานีชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ล่าสุดเพจ MRT Bangkok Metro แจ้งว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกสถานีชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของผู้โดยสาร และจะรีบเปิดให้บริการทันทีเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close