เร่งทำข้อตกลงFTAอาเซียน-แคนาดาส.ค.64

กระทรวงพาณิชย์ เผย FTA อาเซียน – แคนาดา เป็นโอกาสการค้าไทย เร่งเดินหน้าเจรจาระดับรัฐมนตรีได้ ส.ค. ปี 64

ในงานสัมมนา “โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน – แคนาดา” นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ FTA อาเซียน–แคนาดา เปิดเผยว่า ตลาดแคนาดาถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพของไทยและอาเซียนโดยมีประชากรกว่า 35 ล้านคนและสังคมยังคงเปิดกว้างมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่สำคัญมีชาวเอเชียอาศัยอยู่ในแคนาดากว่า 6 ล้านคนจึงถือเป็นตลาดที่เหมาะสำหรับการขยายการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแคนาดา

และจากผลการศึกษาในภาพกว้าง FTA อาเซียน-แคนาดา จะช่วยยกระดับ GDP ของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 และภายใน7ปี มูลค่าการค้า ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลค่าการค้าในปัจจุบันที่ประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยผลการศึกษาทั้งหมดจะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดาได้ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2564 เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการจัดทำความตกลง FTA อาเซียน – แคนาดา อย่างเป็นทางการ

ข่าวน่าสนใจ

Close