บขส.เข้มคนเข้ากทม.ป้องกันโควิด-19

บขส. ยังใช้มาตรการเข้มคนเดินทางกลับเข้ากทม. หลังหยุดยาว ป้องกันโควิด-19

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า บขส. ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัดโดย บขส.ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก เริ่มตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ สำหรับลงทะเบียน เช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และอยู่บนรถโดยสาร

มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close