บขส.คาดหยุดยาว4-7ก.ย.คนเดินทางวันละแสนคน

บขส. พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง วันที่ 4 - 7 ก.ย. นี้ คาดผู้โดยสารเดินทางวันละประมาณ 100,000 คน

นายมาโนช สายชูโต รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ บขส. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 กันยายน เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนวันละ 4,838 เที่ยว เที่ยววิ่งเสริม 1,456 เที่ยว รวม 6,294 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 100,000 คน ส่วนเที่ยวกลับ ระหว่าง 6 -8 กันยายน บขส.ได้จัดรถโดยสารรองรับประชาชน วันละ 4,787 เที่ยว เที่ยววิ่งเสริม 1,514 เที่ยว รวม 6,301 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 100,000 คน

สำหรับการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 มียอดจองตั๋วล่วงหน้าประมาณร้อยละ 60 ซึ่งถือว่าไม่มาก เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีวันหยุดยาวต่อเนื่องประกอบกับเป็นช่วงโลว์ซีชั่นและเป็นช่วงฤดูฝนผู้โดยสารไม่นิยมเดินทางอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม บขส. ยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงาน นอกจากนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งการตรวจเช็คสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งาน จัดพนักงานขับรถ 2 คนในเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำชับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close