“คนพิการ” กระทบโควิด กู้เงินกองทุนฯ ประกอบอาชีพ รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำฯ ถึง 30 ก.ย.นี้

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว
พก. จึงออกมาตรการการเยียวยาคนพิการ หนึ่งในนั้นคือ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี และปลอดชำระหนี้ในปีแรก
เนื่องจากมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้ยืมได้ โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้
โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ พก. http://www.dep.go.th/ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวน่าสนใจ

Close