“ถาวร”ตรวจสนามบินสุราษฎร์-เข้มโควิด

รมช.ถาวร ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีล่าสุดคืบหน้า 63% พร้อมกำชับมาตรการคุมเข้มโควิด-19

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมได้ร่วมประชุมและรับทราบแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 36,890,000 บาท มีความคืบหน้าร้อยละ 63 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีความคืบหน้าร้อยละ 20.24 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจรถยนต์เข้า – ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานฯ วงเงิน 4,417,000 บาท มีความคืบหน้าร้อยละ 62.89 โครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน 200,000,000 บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม และงานปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ วงเงิน 1,680,000 บาท

ทั้งนี้ นายถาวร เสนเนียม ได้กำชับและเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดจุดสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกของผู้โดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม กำชับให้ผู้โดยสารทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก จัดจุดพักคอยโดยเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและได้เน้นย้ำให้พนักงานทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวน่าสนใจ

Close