ไทยเจ้าภาพสัมมนาCLMVTforum2020

ไทย เตรียมจัดงาน CLMVT forum 2020 แบบ New Normal กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า สำนักงานฯ มีกำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ CLMVT the New Normal ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาระหว่างสมาชิก CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งแรกภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคCLMVT ทั้งในด้านความสามารถในการปรับตัว การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่การผลิต เพิ่มความทนทานต่อภัยพิบัติ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นต่อยอดงานความสำเร็จงาน CLMVT Forum ใน 3 ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันสถาปนากระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT  Forum มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ส่วนในปีนี้ เดิมกัมพูชารับเป็นเจ้าภาพแต่ต้องเลื่อนแผนการจัดงานออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ทางกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า แม้จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว CLMVT ก็ควรมีช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นระหว่างกัน เพื่อที่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐจะได้รับทราบข้อมูลและเห็นตัวอย่างการดำเนินการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ระหว่างกัน การจัด CLMVT Forum ออนไลน์ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินการรูปแบบใหม่สำหรับยุค new normal ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกประเทศในภูมิภาคCLMVT ซึ่งต่างก็จะยังคงเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญและมีศักยภาพของซึ่งกันและกันในอนาคต  โดยเฉพาะเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวภายหลังการสิ้นสุดการระบาดของโควิด-19

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/uRFSF

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close