ศูนย์วิจัยฯธกส.คาด ส.ค. ราคาข้าวหอมพุ่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดราคาสินค้าเดือนสิงหาคม ข้าวหอมมะลิ สุกร ราคาขึ้น ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า ยางพาราราคาลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ทางศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2563 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 14,747-14,898 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.42-1.44 เนื่องจากสต็อกของผู้ประกอบการลดลงและได้รับ แรงสนับสนุนจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ของกลุ่มร้านอาหาร ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 2.98 – 3.08 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.34 – 3.70 เนื่องจากมาตรการระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น และสุกร ราคาอยู่ที่ 72.74 – 73.18 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.08-1.69 เนื่องจากปัญหาการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระลอก 2 ของจีนและเวียดนาม ทำให้เกิดการขาดแคลนสุกร จึงมีการสั่งซื้อเนื้อสุกรจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณส่งออกเพิ่มจากวันละ 5,000 – 6,000 ตัว เป็น 10,000 ตัว

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,711 – 8,857 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.27-1.91 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังรอบ 2 เริ่มออกสู่ตลาด และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ความสามารถการแข่งขันด้านราคาลดลง ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 15,799 – 15,853 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.26 – 0.60 เนื่องจากมีการนำเข้าผลผลิตข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาภายในประเทศมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.01 – 8.04 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.00 – 1.50 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ขณะที่ความต้องการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 37.00 – 37.50 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.74 – 2.06 เนื่องจากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า

ข่าวน่าสนใจ

Close