“คมนาคม”ดันมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายเอกชัย-บ้านแพ้ว

กระทรวงคมนาคม เดินหน้ามอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายเอกชัย-บ้านแพ้ว คาดกรมทางหลวงส่งเรื่องภายในส.ค.นี้

นายศักดิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รายงานแผนงานของกระทรวงคมนาคมให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ประกอบด้วย

1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงต่อขยายเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 15 กิโลเมตร (กม.) วงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนมอเตอร์เวย์ ซึ่งในขณะนี้การออกแบบรายละเอียดและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่า ทล. จะเสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาภายใน ส.ค.นี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า เมื่อมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้

2.โครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม–ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 79,006 ล้านบาท โดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบว่า ยังมีปัญหาเรื่องแนวเส้นทางที่ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางว่า ให้ ทล.ประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน เมื่อได้มีการเห็นชอบแล้ว ก็สามารถดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงนายกรัฐมนตรีสำหรับโครงการในปี 2564 ได้มีการศึกษาการก่อสร้างเส้นทางแนวใหม่ บริเวณแยกวังมะนาว จ.เพชรบุรี โดยจะดำเนินการจาก 3 แยกเป็น 4 แยก ซึ่งจะมีการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 14 กม. ซึ่งบริเวณดังกล่าวเมื่อมีการสร้างเสร็จแล้วจะช่วยลดปัญหาคอขวด และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ และลดความหนาแน่นของถนนพระราม 2 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับโครงข่ายถนนทั่วประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close