สรรพากรยันทำถูกเก็บภาษีอดีตขรก.

สรรพากร ยืนยัน ติดประกาศเรียกเก็บภาษีข้าราชการ ดำเนินตามระเบียบถูกต้อง แนะอดีตข้าราชการยื่นชี้แจงพิสูจน์ข้อเท็จจริง

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงถึง กรณีการติดหมายเรียกเก็บภาษีอดีตข้าราชการ ว่าเป็นไปตามข้อระเบียบอย่างถูกต้อง โดยที่ผ่านมาสรรพากรในพื้นที่ได้รับเรื่องให้ตรวจสอบ จึงได้ขออนุมัติออกตรวจสภาพกิจการของบริษัทดังกล่าว แต่จากการออกตรวจพบว่าสถานประกอบการปิด และจากการขอคัดหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าบริษัทฯได้แจ้งเลิกไปแล้ว จึงต้องมีการส่งหนังสือเชิญพบตามที่อยู่ของผู้ชำระบัญชีที่แจ้งไว้ต่อทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ขออนุมัติสรรพากรพื้นที่ส่งหนังสือเชิญพบด้วยตนเอง หากไม่สามารถส่งได้หรือไม่มีผู้รับ จึงได้ปิดหนังสือเชิญพบดังกล่าว และในการปิดหนังสือเชิญพบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความตำรวจ เพื่อเป็นพยานว่ามิได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ เป็นการดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close