กนอ.ซักซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมช่วงฤดูฝน

กนอ.พร้อมรับมือน้ำท่วมช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สั่งตรวจเช็กระบบระบายและป้องกัน ซักซ้อมแผนการระบายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและชุมชนโดยรอบ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยระบุว่าในระยะแรกอาจมีฝนกระจายอยู่ทั่วไป แต่จะเริ่มหนักขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และปีนี้คาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าปีที่แล้วด้วยนั้น กนอ.จึงได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศให้คอยติดตาม และเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวและมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ระดับน้ำทะเลซึ่งอาจเกิดน้ำทะเลหนุนได้ในบางช่วง ประกอบกับอยู่ใกล้กับชุมชนด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและชุมชนโดยรอบถึงความพร้อมในมาตรการต่างๆ

ขณะเดียวกัน กนอ. ได้ติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้กำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมให้มีความพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องสูบระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการขุดลอกรางระบายน้ำ และพร่องน้ำในบ่อเก็บกักน้ำฝนภายในนิคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำและการไหลระบายรวมถึงการปรับปรุงช่องระบายน้ำใต้ทางเท้าบริเวณถนนพัฒนา 1 และยังได้ขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองลำสลัดและคลองหกส่วน ซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่รองรับการระบายน้ำจากนิคมฯบางปู ซึ่งช่วยให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น โดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้ ได้กำชับให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติตามแผนป้องกันน้ำท่วม ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กนอ. มั่นใจว่ามาตรการทั้งหมดข้างต้นจะสามารถรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ทุกแห่ง รวมทั้งชุมชนโดยรอบได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close