“จุรินทร์”มุ่งฟื้นฟู-พัฒนาเกษตรกร

"จุรินทร์" มุ่งฟื้นฟู-พัฒนาเกษตรกร เดินหน้าแจกโฉนดคืนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เตรียมแผน “จุรินทร์ออนทัวร์” ไปตามภูมิภาคต่างๆซึ่งหนึ่งในแผนนั้นจะมีการติดตามภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมด้วยและตั้งใจจะแจกโฉนดคืนให้กับเกษตรกรลูกหนี้กองทุนฯเพื่อการฟื้นฟูชีวิตและอาชีพกว่า 1,200 ราย และทยอยพิจารณาเรื่อยๆในรายการที่ขึ้นทะเบียนไว้

โดย นายจุรินทร์ เน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้คืนกับกองทุนฟื้นฟูเพื่อไม่ให้ถูกยึดที่ดินทำกิน นอกจากนั้นยังเร่งฟื้นฟูชีวิตกับอาชีพของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และจะใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ภายใต้แนวคิด”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ เป็นกลไกสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในยุคนี้ โดยที่ผ่านมานายจุรินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์การทำงานในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยใช้เวลาที่กระชับแต่ได้เนื้องานคุณภาพคืออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้ปี 2563 ให้เกษตรกรกว่า 1,300 บาท ทั้งการชำระหนี้แทนและการแก้ไขปัญหาหนี้ และได้ขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อการจัดการหนี้ต่อไปให้กับเกษตรกรสมาชิกกว่า 14,000 ราย ทั้งอนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรเพื่อคงไว้ซึ่งโฉนดที่ดินทำกินจำนวนร่วม 500 ราย

สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นนอกจากนายจุรินทร์เป็นประธานคณะกรรมการฯแล้ว ยังมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานฯขับเคลื่อนภารกิจนี้มาด้วยกันหลายเดือน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่ในภารกิจนี้ด้วยกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close