พณ.อบรมผู้ส่งออกอัจฉริยะรุ่น19ทางออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าฯ จัดอบรม “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ” รุ่นที่ 19 ทางออนไลน์ ตั้งเป้ารับสมัคร 50 ราย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 19 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคมนี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ส่งออกรายใหม่เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยกำหนดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 และกำหนดอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทิศทางการค้าภายใต้เศรษฐกิจกระแสใหม่ เทคนิคและวิธีการทำการค้าระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การบริหารจัดการด้านการส่งออก การทำการตลาดส่งออก การพัฒนาแบรนด์สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคา การใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มการค้า การขนส่งและโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ยังจะได้รับการปรึกษาเชิงลึกจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 19 (ออนไลน์) ได้ที่ www.nea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

ข่าวน่าสนใจ

Close