ลุ้น29มิ.ย. “สมคิด” ถกช่วยผู้ประกอบการ SMEs

สสว. ประเมิน SMEs 7 แสนราย เข้าไม่ถึงเงินทุน ขณะ 29 มิ.ย. รอ "สมคิด" เคาะแนวทางช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคลัง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า สสว. ได้ปรับฐานข้อมูล SMEs ใหม่ เพื่อที่จะช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ต้องฟื้นฟู ผลกระทบหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยล่าสุดจากข้อมูลทะเบียนสมาชิกพบว่ามีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางสสว.อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านราย จากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศประมาณ 3 ล้านราย และมีเพียง 3 แสนรายที่ ยังคงมีความเคลื่อนไหวในการประกอบธุรกิจ

ทาง สสว. จึงต้องการให้สมาชิกทั้งหมดได้เข้ามาปรับปรุงข้อมูลของทางสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการได้โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ ซอฟโลนโดยพบว่า ร้อยละ 24 ของ SMEs หรือประมาณ 7 แสนราย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

โดยทางสสว.ได้จำแนกผู้ประกอบการดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชายขอบ และกลุ่มNPL ซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 SMEs มี NLPอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท ทั้งจาก ธนาคารพาณิชย์ธนาคารวิสาหกิจ และสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ จำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โดยในสัปดาห์หน้าวันที่ 29 มิถุนายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs ร่วมกับทางสสว. โดยในเบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการพิจารณาช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง ผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทางสสว. คาดการณ์ว่า GDP SMEs จะติดลบร้อยละ 5.6 ถึง 6.3 เนื่องจาก SMEs ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคบริการและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close