ขสมก.เตรียมจัดเดินรถตามปกติ15มิ.ย.นี้

ขสมก. จัดรถโดยสารให้บริการตามเวลาปกติ หลัง ศบค. ยกเลิกเคอร์ฟิวเริ่ม 15 มิ.ย.นี้

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ยกเลิกมาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. และเห็นชอบมาตรการคลายการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 4 โดยอนุญาตให้กิจกรรม กิจการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดบริการหรือดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งการผ่อนคลายดังกล่าว จะส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.เพิ่มขึ้น เป็นวันละประมาณ 650,000 คน

ดังนั้น ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสาร ในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 โดยการจัดรถออกวิ่ง 100 % (3,000 คัน/วัน) หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ยวันละประมาณ 25,000 เที่ยว ให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทางตามเวลาปกติ

รวมทั้ง จัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขสมก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับการนำ QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ มาติดบนบนรถโดยสาร เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถและเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close