นักวิชาการมองCPTPPดีต่อประเทศ

นักวิชาการ มอง CPTPP ดีต่อภาพรวมประเทศ แต่ต้องไม่ละเลยผู้มีรายได้น้อยหาทางปิดเสี่ยงให้ได้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP หรือไม่ เป็นข้อถกเถียงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ต้องมีการตัดสินและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ควรจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ผลให้ชัดเจน ว่ามีผลกระทบหรือผลดีอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

แต่ในส่วนของภาคเอกชนที่เสนอให้ไทยเข้าร่วมเจรจา CPTPP ไปก่อน ก็เพื่อให้สามารถเข้าไปฟังความคิดเห็นของประเทศสมาชิก แต่สุดท้ายแล้วจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและถึงแม้ว่าจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแล้ว แต่เห็นว่าประเทศไทยเสียเปรียบมากเกินไปก็สามารถถอนตัวได้

และโดยส่วนตัวมองว่า หากไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกจะเป็นผลดีกับประเทศโดยรวม แต่ข้อห่วงใยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องแก้ไขข้อกังวลที่เกิดขึ้นให้ได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close