ขสมก.ติดตั้งตู้ปันสุขช่วยโควิด-19

ขสมก. ติดตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมชวนประชาชนร่วมแบ่งปัน

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบกับธุรกิจบางประเภท ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดรายได้ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความห่วงใยประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว จึงให้ ขสมก. จัดทำโครงการ “ ขสมก.ปันสุข” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ ขสมก. โดยติดตั้งตู้ปันสุข ณ อู่จอดรถโดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 1 – 8 ได้แก่ อู่บางเขน อู่มีนบุรี อู่ฟาร์มจระเข้ อู่คลองเตย อู่แสมดำ อู่บรมราชชนนี อู่บัวทองเคหะ และอู่หมอชิต 2 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบบริเวณอู่จอดรถโดยสาร และได้รับความเดือดร้อน หยิบเครื่องอุปโภค บริโภคภายในตู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภคดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงาน ขสมก.

นอกจากนี้ ขสมก.ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ จะร่วมแบ่งปันความสุข สามารถนำเครื่องอุปโภค บริโภค มาร่วมแบ่งปันได้ ณ อู่จอดรถโดยสารที่มีการติดตั้งตู้ปันสุขทั้ง 8 แห่ง ทั้งนี้ ขสมก.ได้จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการหยิบสิ่งของตามนโยบาย “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” และกำชับให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close