คนร.เห็นชอบค่าตั๋วโดยสารรายวัน30บาท

คนร. เห็นชอบให้ ขสมก. คิดค่าตั๋วโดยสารรายวัน 30 บาท บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)ได้มีมติเห็นชอบนั้น ยังครอบคลุมถึงประเด็นการลดภาระค่าครองชีพ ใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดย ขสมก. จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารในลักษณะของตั๋ววันแบบเหมา 30 บาท (รถปรับอากาศ) ซึ่งผลศึกษาระบุว่า ภาพรวมจะทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เสียค่าโดยสารต่อวันลดลง สำหรับเรื่องค่าโดยสาร ยืนยันว่า มีเป้าหมายลดค่าครองชีพซึ่ง จะจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) รถใหม่ปัจจุบันจัดเก็บ 15-20-25 บาท/คน/เที่ยว นอกจากนี้ จะมีการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเติมเงินปกติ 30 บาท/คน/วัน บัตรผู้สูงอายุ 15 บาท/คน/วัน (ลด 50%) บัตรรายเที่ยว 15 บาท/เที่ยว บัตรรายเดือน (นักเรียน นักศึกษา 630 บาท/เดือน 21 บาท/วัน) บุคคลทั่วไป 720 บาท/เดือน 24 บาท/วัน โดยเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ สาระสำคัญอีกประเด็น ที่เรื่องการพลิกฟื้น ขสมก.ให้กลับมาประกอบการได้อย่างเข้มแข็ง ไม่เป็นภาระกับงบประมาณรัฐอีก ซึ่งตามแผน ขสมก.การันตรีว่า ในระหว่างปี 2563 -2571 จะขอรับเงินชดเชยจากรัฐอีกไม่เกิน 9,674 ล้านบาท ก่อนที่ผลประกอบการ ขสมก.จะกลับมาเป็นบวกในปี 2572

ส่วนการจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคล ที่ปัจจุบัน ขสมก.มีพนักงาน 13,961 คน ในจำนวนนี้ มีจำนวนพนักงานขับรถกว่า 5,000 คน ซึ่ง ขสมก. มีแผนที่จะให้เอกชนที่ได้งานโครงการจัดหารถเมล์ EV ที่มาเช่าเดินรถนำพนักงานใหม่มาขับรถตามสัญญา ในลักษณะผสมผสานกับพนักงานขับรถของ ขสมก. ไปจนกว่าพนักงานจะทยอยเกษียณอายุ เพื่อไม่ให้กระทบสภาพการจ้าง รวมทั้งการจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจำนวน 5,301 คนใช้วงเงิน 4,560 ล้านบาทในอนาคตหลังการปรับโครงสร้างองค์กรจะทำให้ ขสมก. มีพนักงานคงเหลือเพียง 8,267 คน

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ ขสมก. มีผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2520 ขาดทุน 2,688 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2541-2563 ขาดทุนสะสมรวม 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ขสมก. เป็นต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ภาระหนี้ไม่สะสมพอกพูนมากขึ้นอีกในอนาคต

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close