ปชช.ฝ่าฝืนเว้นระยะห่างในห้างค้าปลีก

ห้างค้าปลีกยังคุมเข้มวัดไข้เช็คอินเข้าใช้,ศูนย์อาหาร เว้นระยะห่าง พบปชช.บางส่วนฝ่าฝืน ขณะร้านค้าลูกจ้างหายปิดร้านถาวร

หลังจากมีมาตรการปลดล็อคธุรกิจในระยะที่ 3 ผู้ให้บริการของศูนย์การค้า ห้างค้าปลีก รวมถึงศูนย์อาหารภายในห้าง ยังคงเข้มงวดกับการตรวจสอบผู้ใช้บริการโดยมีการตรวจสอบการเช็คอินเข้าพื้นที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใจและปฏิบัติตาม แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ฝ่าฝืน ไม่เว้นระยะห่างในการใช้บริการศูนย์อาหาร ทั้งที่มีการจัดพื้นที่ในการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจนแล้ว

ในขณะที่ผู้ให้บริการร้านอาหารบางส่วนยังคงไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากลูกจ้างที่โดนเลิกจ้างชั่วคราวในช่วงที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่กลับมาทำงานตามเดิม และบางส่วนต้องปิดร้านถาวรหลังจากสัญญาเช่าพื้นที่หมดอายุลง โดยไม่มีการต่อสัญญาเพิ่ม และจากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการพบว่า หลังจากเปิดให้บริการ ลูกค้าทยอยมาใช้บริการเกือบเป็นปกติแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อห้ามบางส่วนเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่สะดวกบ้างก็ตาม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close