ขสมก.ชงก.คมนาคมเยียวยาโควิด500ล้าน

ขสมก. ชงคมนาคมเห็นชอบเยียวยาผลกระทบ COVID-19 วงเงินชดเชย 500 ล้านบาท

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)เปิดเผยกับไอ.เอ็น.เอ็น ว่า สำหรับการประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการเยียวยา COVID-19 ที่มี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานนั้น เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทั้งหมดโดยแต่ละหน่วยงานได้เสนอมาตรการขอรับการเยียวยาในด้านต่างๆให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม

ซึ่งในส่วนของ ขสมก.ได้เสนอขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณามาตรการเยียวยา 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2563 ทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอล์ฮอ ล้างมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
2. การลดการค่าชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการรถร่วมขสมก.เนื่องจากได้รับผลกระทบรายได้ลดลง และ3.ขสมก.ขอรับการชดเชยรายได้ที่ลดลงจากมาตรการเว้นระยะห่าง ทำให้ผู้โดยสารไม่เต็มที่นั่ง แต่การให้บริการรถโดยสารยังให้บริการเท่าเดิม

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมด ขสมก.ขอรับการสนับสนุนเป็นวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ประเมินในระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือนตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 2563

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนว่า จะพิจารณาอนุมัติตามที่ ขสมก.ได้เสนอขอรับการเยียวยาหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ หรืออาจจะได้รับการเยียวยาเพียง 1 เรื่องเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมจะเห็นชอบ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close