สนามบินสุวรรณภูมิเข้มสกัดโควิด-19

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยันเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 แจงผู้ใช้บริการยึดหลัก New Normal

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผย กับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้มีประชาชนกลับมาใช้บริการสนามบินเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้มีการคลายล็อกในหลายกิจกรรมมีการเดินทางด้วยสายการบินเพิ่มขึ้น โดยทางสายการบินได้เปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศเท่านั้นส่วนการบินระหว่างประเทศยังคงปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในด้านมาตรฐานความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงได้มีการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ภาครัฐและกระทรวงคมนาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการทุกคนต้องถือปฏิบัติตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ท่าอากาศยาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close