เปิดรับฟังเห็นต่างห้ามนำเข้าจยย.ใช้แล้ว

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ป้องกันปัญหามลพิษ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … โดยห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ

โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563

การยกร่างประกาศดังกล่าว เป็นการทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การออกกฎหมายดังเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดย กรมฯ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรม 1 โทร. 0 2547 5124 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close