ดีเดย์26พ.ค.เปิดรับสมัครผู้ว่าธปท.

คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่ 26 พ.ค.ก่อนชงรายชื่อให้รมว.คลัง ภายใน 2 ก.ค.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ จะเปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่ เนื่องจากนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธปท. จะครบวาระ 30 กันยายนนี้ โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ภายหลังจากปิดรับสมัครแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 2 ท่านขึ้นไป เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติทั่วไปจะต้องมี สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ ครม.มีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง รวมทั้งต้องเคยบริหารสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

ขณะที่นักการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องว่างเว้นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close