ท่าเรือราชาเฟอร์รี่เข้มมาตรการSocial Distancing

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จัดทำมาตรการ Social Distancing เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการตามประกาศรัฐอย่างเคร่งครัด

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการปฎิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ทั้งบนเรือเฟอร์รี่ รถบริการรับส่ง และอาคารพักคอยหน้าท่าเรือทั้ง 3 แห่ง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่พนักงานปฎิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเรือเฟอร์รี่ และจัดเตรียมแบบฟอร์มข้อมูลการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
2.ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
3.ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร และกำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส
4.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในเรือเฟอร์รี่ รถบริการรับส่ง และอาคารพักคอย รวมถึงพื้นที่สำนักงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันตนเองผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อขอความร่วมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พนักงานปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ขอให้พนักงานผู้ปฎิบัติงานทุกคนดูแลสุขภาพตัวเอง และคอยสังเกตอาการเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการท่าเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close