MRTปรับเวลาปิดเป็น21.30น.เริ่มวันนี้

รฟม. ปรับเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงอาคารและลานจอดแล้วทุกแห่ง เป็นเวลา 21.30 น. เริ่ม 3 เม.ย. เป็นต้นไป

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยชะลอไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน โดยตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.30 น. โดยรถขบวนสุดท้ายจะถึงสถานีปลายทางเวลา 21.30 น.

สำหรับอาคารและลานจอดแล้วจรของ รฟม. ทั้งหมด จะเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการเป็นตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 21.30 น. เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาให้บริการของรถไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม รฟม. ขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close