“จุรินทร์”คุย delivery รับปากไม่ขึ้นค่าบริการ

"จุรินทร์" คุย delivery รับปากไม่ขึ้นค่าบริการ พร้อมรายงานกรมการค้าภายในดูต้นทุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางมาตรการช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ว่า ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มมาหารือ ประกอบด้วย ห้างค้าส่งค้าปลีก ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการส่งถึงบ้าน (delivery service) และกลุ่มผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้บริการส่งอาหารหรือส่งสินค้าอุปโภคบริโภคถึงบ้านมากขึ้น

 

จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการ delivery service ต้องแจ้งอัตราค่าบริการให้กับกรมการค้าภายในภายในทราบภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้รับทราบการคิดค่าบริการ และทุกบริษัทเวลานี้สัญญาร่วมกันว่าจะไม่ขึ้นราคาค่าบริการ และจะเร่งเพิ่มเติมให้ร้านอาหารเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มให้มากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านอาหารได้มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้ผู้บริโภคที่จำเป็นต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นได้มีทางเลือก พร้อมกับจะเปิดรับพนักงานบริการมากขึ้น เพื่อช่วยให้คนมีงานทำ และเปิดโอกาสให้กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นด้วย และจะเร่งส่งเสริมการจ่ายเงินแบบอีเพย์เมนต์e-Paymentเพื่อความสะดวก

ในขณะที่ ร้านค้าส่งค้าปลีก รับปากจะตรึงราคาสินค้าไว้ในราคาเดิม และเนื่องจากมีผู้บริโภคมีความต้องการซื้อหาเครื่องครัวเพื่อไปประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน แต่ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้ รวมทั้งของใช้จำเป็นอื่นๆ ดังนั้นจะได้ขอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นำไปหารือในศูนย์โควิดหรือทางกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อเปิดทางให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตสามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชาชนมากขึ้น รวมถึงการขอขยายเวลาการขนส่งสินค้าจากโรงงานต้นทางไปยังโกดังสินค้า รวมทั้งการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ โดยจะนำเรื่องเข้าหารือกับที่ศูนย์ประชุมโควิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างไม่ขาดตอน และเพื่อให้ห้างค้าปลีกสามารถนำของมาเติมชั้นสินค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะก่อนหน้านี้มีการกำหนดเวลาการส่งสินค้าเอาไว้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close