รฟท.คาด PPP เอกชนรับจ้างขนสินค้าประมูลปี64

กระทรวงคมนาคมสั่งรฟท. ทำเนินชะลอความเร็วช่วงจุดตัดรถไฟ พร้อมให้เร่งศึกษา PPP เอกชนรับจ้างขนสินค้าแหลมฉบัง-หนองคา ยวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท มั่นใจประมูลปีหน้า

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ไปศึกษาการทำเนินชะลอความเร็ว บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่มีปริมาณจราจร 500 คันต่อวัน ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการคมนาคมได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมจัดทำมาตรการความปลอดภัยทางถนน

ทั้งนี้ได้ให้ รฟท. ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับงบประมาณ เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในปีนี้ นอกจากนี้ได้ให้ รฟท.สำรวจอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือน เครื่องกั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโดย

ขณะเดียวกัน รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเดินรถสินค้า เส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครับและเอกชน พ.ศ.2562 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางราง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภาคเอกชน และกระทรวงคมนาคม เพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้หลักการคือ รฟท.จะจัดสรรตารางเดินรถ เส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย ที่ไม่ได้ใช้งานและไม่มีการซ่อมบำรุง ให้เอกชนเข้ามารับจ้างเดินรถขนส่งสินค้า เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าในระบบราง และเพิ่มการใช้รางให้เต็มประสิทธิภาพ เบื้องต้นเอกชนต้องลงทุน 2.6-3 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในปีนี้มั่นใจว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2564

 

ข่าวน่าสนใจ

Close