อธิบดีกรมบัญชีกลางถกคกก.องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย แสวงหาผลประโยชน์ด้านปิโตรเลียมร่วมกัน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) ในฐานะกรรมการบริหาร ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Mai Hotel จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานประจำปีของ MTJA ด้านการแสวงหาผลประโยชน์ด้านปิโตรเลียมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้บริหารที่เป็นตัวแทนจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อาทิ นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย และ YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวน่าสนใจ

Close