เปิดโครงการ”อยู่เป็น”รับสังคมสูงวัย

กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ “อยู่เป็น” สนับสนุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ในปี 2573

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ “อยู่เป็น” โดยย้ำว่า ต้องการสร้างการรับรู้ ถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จากในปีนี้ คาดการณ์ว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2573 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด แต่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัยในภาพรวมของประเทศ มีเพียง 1,700 รายเท่านั้น

โดยภายในงาน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุจาก SCG มาถ่ายทอดความรู้ในการนำนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกรองรับสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจบริการทางประกันภัย และธุรกิจบริการทางการเงิน

นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดอบรมหลักสูตร “A-list Business 2020 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” รวม 6 วัน เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2563 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึกให้แก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งเป้า เกิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close