ครม.อนุมัติกำหนดค่าทางหลวงหมายเลข 81

ที่ประชุม ครม.อนุมัติกำหนดค่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 64

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับยานยนต์ที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร เพื่อให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการของยานยนต์แต่ละประเภทมีผลบังคับใช้ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงมีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564

นอกจากนี้ ในเบื้องต้นได้กำหนดจุดตั้งด่านเก็บค่าธรรมเนียมใช้บริการสำหรับยานยนต์แล้วจำนวน 8 ด่าน ได้แก่ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านชุมทางนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี โดยกรมทางหลวงได้พิจารณาค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

เบื้องต้นจึงกำหนดค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมส่วนแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยประเภท 4 ล้อ อัตราแรกเข้า 10 บาท และคิดค่าธรรมเนียมตามการใช้จริงที่ 1.50 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนยานยนต์ประเภท 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามการใช้จริงที่2.40 บาทต่อกิโลเมตร และยานยนต์ 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้าอยู่ที่ 23 บาท คิดค่าธรรมเนียมตามการใช้จริงที่3.45 บาทต่อกิโลเมตร

ข่าวน่าสนใจ

Close