การบินไทยพ่นยาฆ่าเชื้อทุกเที่ยวบินที่ไปจีน

การบินไทย เริ่มใช้มาตรการขั้นสูงสุด Deep cleaning วันนี้ อบพ่นยาฆ่าเชื้อ 45 นาทีบนเครื่องทุกเที่ยวบิน ที่ไป-กลับจีน รวม 16 เที่ยวต่อวัน

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้การบินไทยจะเริ่มใช้มาตรการอบพ่นสเปรย์ Calla 1452 เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน ทั้งในบริเวณห้องผู้โดยสารและห้องนักบิน โดยระยะเวลาในการพ่นยาฆ่าเชื้อบนเครื่องบินจะเริ่มจากลูกเรือคนสุดท้ายที่ลงจากเครื่องใช้เวลาทั้งหมด 45 นาทีโดยการพ่นยา 15 นาที และจะปิดเพื่อทำการอบฆ่าเชื้ออีก 30 นาทีขณะที่ระบบกรองอากาศจะทำการกรองเชื้อโรคได้ร้อยละ 99.99 เพื่อทำให้เครื่องบินปลอดเชื้อและมีความปลอดภัยจากพื้นที่เสี่ยง

สำหรับมาตรการอบพ่น ฆ่าเชื้อในอากาศยานเป็นขั้นตอนสูงสุด เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 มาตรการที่การบินไทยได้นำมาดำเนินการ เพื่อยกระดับดูแลความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้โดยสาร โดยจะทำการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในทุกเที่ยวบินที่ทำการบินกลับจากประเทศจีน จำนวน 16 เที่ยวบินต่อวันแบ่งเป็นของการบินไทย 9 เที่ยวบิน และไทยสมายล์ 7 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมรับมือระหว่างทำการบิน หากพบว่า มีผู้โดยสารมีอาการไข้สูง ผิดปกติพนักงานต้อนรับจะทำการแยกผู้โดยสารให้อยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้บนเครื่อง เพื่อกันไม่ให้ผู้โดยสารรายอื่นได้รับเชื้อ และกันระยะห่างที่นั้งหน้าและหลังจากผู้โดยสารที่มีการป่วยระยะห่าง 1 เมตร จากนั้นจะทำการลงจอดฉุกเฉินทันทีเพื่อส่งต่อผู้โดยสารที่มีอาการป่วยไปยังโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการบินไทยยังมีศูนย์การจัดการและปฎิบัติการกรณีวิกฤติ หรือ CMOC เพื่อติดตามปรับแผนตามสถานการณ์ความรุนแรง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close