ครม.ออกมาตรการภาษีดันเอกชนลงทุน63

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการภาษีส่งเสริมเอกชนลงทุน ตั้งเป้า 110,000 ล้านบาท รัฐบาลสูญรายได้ 6,600 ล้านบาท/ปี

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยให้บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลหักรายจ่าย เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ่ง และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่า สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเครื่องจักรที่นำเข้าต้องไม่ผ่านการใช้งานรวมทั้งบริษัทที่ขอลดหย่อนภาษีจะต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนในภาษีอื่นๆ ทั้งบีโอไอ และอีอีซี

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 110,000 ล้านบาทและคาดว่าภาครัฐจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 6,600 ล้านบาทต่อปี

ข่าวน่าสนใจ

Close