ก.แรงงานฝึกเสริมทักษะงานผู้สูงอายุ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยจังหวัดนราธิวาส ฝึกเสริมทักษะให้แก่ผู้สูงอายุ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน โดยเน้นย้ำให้ฝึกทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และส่งเสริมให้กำลังแรงงานทุกช่วงวัย และการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (สพร. 25 นราธิวาส) ซึ่งได้รับเป้าหมายดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 1,240 คน สำหรับการฝึกผู้สูงอายุ ได้รับเป้าหมายดำเนินการจำนวน 80 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 40 คน โดยเยี่ยมชมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สาขาแปรรูปสมุนไพร ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน มีวิทยากรซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลตากใบมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

ด้านนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการ สพร. 25 นราธิวาส กล่าวว่า การฝึกกลุ่มนี้เป็นรุ่นที่ 2 ผู้สูงอายุได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงผลิตเพื่อจำหน่ายได้ด้วย อาทิ การทำลูกประคบ นอกจากนี้ยังฝึกทำยาหม่อง พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพรและน้ำมันสมุนไพร ส่วนรุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สาขาการสานเสื่อปาหนัน จำนวน 20 คน

การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละจังหวัด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำงานได้ ในบางจังหวัดมีการฝึกเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุด้วย สำหรับจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรม ได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานในภาคการเกษตรได้โดยไม่ต้องใช้แรงมากอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close