ภัยแล้งกระทบแล้ว1หมื่นล้าน

หอการค้า รอความชัดเจนประเมินผลกระทบภัยแล้ง ล่าสุด มีผลต่อเศรษฐกิจไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ จะยังไม่สรุปผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในเวลานี้เนื่องจากยังมีผลต่อจิตวิทยา ซึ่งล่าสุดสถานการณ์พบว่าใกล้เคียงกับในปี 2559 โดยล่าสุดคาดว่ามีผลกับเศรษฐกิจประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท คิดเป็น ผลกระทบต่อ GDP ร้อยละ 0.03

แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย พืชเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปรังได้รับความเสียหาย จะมีผลกระทบมากขึ้นเพราะภัยแล้งจะมีส่วนทำให้ การท่องเที่ยว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลง จากสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นและการไม่มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close