กษ.จับมือ5ชาติขยายตลาดดันส่งออก

"นราพัฒน์"จับมือ รัฐมนตรีเกษตร 5 ชาติ เปิดตลาดสินค้าเกษตรผลักดันการส่งออก

ระหว่างการเดินทางเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรงงเกษตรและสหกรณ์ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week 2020 และการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 12 ได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเกษตรจากประเทศต่างๆ รวม 5 ประเทศ ดังนี้

1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ฝ่ายเยอรมนีแสดงความยินดีที่กระทรวงเกษตรขอไทยและเยอรมนีจะมีกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ ภายใต้เอกสารทั้งสามฉบับ ได้แก่ เอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วม (Joint Declaration of Intent: JDI) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Implementation Agreement) และขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวตะช่วยให้มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร และมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน

2. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ฝ่ายไทยขอให้บราซิลแจ้งช่วงเวลาที่สะดวกเดินทางมาลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ประเทศไทย ตามคำเชิญของ รมว. กษ. โดยฝ่ายบราซิลเสนอให้มีกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถประกาศความสำเร็จร่วมกัน (Win-win)ในช่วงที่เดินทางมาลงนามบันทึกความเข้าใจ อาทิเช่น การเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าในการขอเปิดตลาดเนื้อโค เนื้อสุกร โคมีชีวิต และแอปเปิลจากบราซิลมายังไทย

3. ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยฝ่ายเบลเยี่ยมได้ติดตามความก้าวหน้าการขอเปิดตลาดเนื้อโค และแอปเปิลมายังประเทศไทย และฝ่ายไทยได้แจ้งความประสงค์ในการส่งออกข้าวไปยังเบลเยียม ซึ่งเบลเยียมยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้ไทยส่งรายละเอียดข้าวที่ประสงค์จะส่งออก

4. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เพื่อสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดเนื้อโคและส้มมายังประเทศไทย และยินดีหากประเทศไทยสนใจจะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอาร์เจนตินา

5. ยูเครน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยฝ่ายยูเครนว่า แม้ประเทศไทยกับยูเครนอยู่ไกลกัน แต่ประธานาธิบดียูเครนมีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงหวังว่าไทยและยูเครนจะมีความร่วมมือด้านการเกษตรกันในอนาคตต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close