“พาณิชย์”แจงดัชนีเชื่อมั่นอนาคตโตดี

กระทรวงพาณิชย์ แจง ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตมีแนวโน้มดี สอดคล้องผลสำรวจหอการค้าฯ รัฐพร้อมผลักดันมาตรการเชิงรุกต่อเนื่อง

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความเชื่อมั่นเจาะกลุ่มผู้บริโภคใน 7 สาขาโดยในเดือนธันวาคม พบว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 44.5 คงที่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 39.0 เป็น 39.4 และดัชนีอนาคตอยู่ที่ระดับ 48.0 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหอการค้าไทย

โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉลี่ยทั้งปียังอยู่ในระดับเชื่อมั่นสูงกว่า 50 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พบว่าดัชนีในอนาคตในเดือน ธันวาคมยังอยู่ในระดับเชื่อมั่นที่ 52.0 และเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 54.4 ชี้ว่าในภาพรวมปี 2562 ผู้บริโภคทั่วไปยังมีความคาดหวังและมีมุมมองเชิงบวกว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มที่ดีในระยะต่อไป และเชื่อว่าความผันผวนจากปัจจัยภายนอกน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับประเด็นด้านการค้าอื่นๆ ที่มีผู้แสดงความกังวล เช่น การส่งออก การถูกระงับสิทธิ GSP และสงครามการค้านั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close