“ออมสิน”ดันสินทรัพย์ปีนี้2.9ล้านล้านบาท

ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าปี 63 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านล้านบาท ให้กู้อีก 550,000 ล้านบาท ขณะปี 2562 NPLs ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 แบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงผลประกอบการปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 โดยในปี 2562 ธนาคารฯ มีสินทรัพย์ 2.8 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.41 ล้านล้านบาท สินเชื่อขยายตัว 2.15 ล้านล้านบาท ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 2.72 แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ธนาคารฯ สามารถควบคุมได้ดีตามการขยายตัวของสินเชื่อ ด้วยการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีระดับ NPLs ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 26,554 ล้านบาท

ส่วนในปี 2563 ธนาคารฯ มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB SUSTAINABLE BANKING ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 3 ธนาคาร ได้แก่ Traditional Banking Social Development Banking และ Digital Banking โดยตั้งเป้าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านล้านบาท หรือ 3.5% พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้กู้เพิ่มกว่า 550,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4-5% เงินฝากเพิ่มกว่า 75,000 ล้านบาท เติบโต 3% และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 41% ของประชากรทั้งประเทศ พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวน่าสนใจ

Close