เอสซีจีลุยลงทุนวอนรัฐบริหารน้ำเหมาะสม

เอสซีจี พร้อมลงทุน วอนรัฐบริหารจัดการน้ำเหมาะสม มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ในงานเสวนาลงทุนไทย 2020 สู่บริบทใหม่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมที่จะลงทุนแต่ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรน้ำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ มีผลกับการวางแผนลงทุนในระยะยาว

โดยเอสซีจี ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจโลก ที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์สงครามการค้าและความขัดแย้งในตะวันออกกลางล่าสุดทำให้มองว่าปัจจัยของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยในระยะยาวที่ยังคงมีผลกับการตัดสินใจในการลงทุนและการฟื้นตัวของภาคการค้า โดย เอสซีจี ได้มีการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะในเวียดนามและอินโดนีเซีย เชื่อว่า จะยังสามารถเติบโตได้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close