“ศักดิ์สยาม” workshop ขสมก.

รมว.คมนาคม เปิดประชุม workshop ฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ระดมความเห็นทุกภาคส่วนเดินหน้ากำหนดการทำงานร่วมกัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาร่วมฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เพื่อให้ทิศทางในการกำหนดบทบาท ขสมก. ที่เป็นหน่วยงานบริหารการเดินรถเมล์โดยสารในกรุงเทพฯและปริมณฑลเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ใช้บริการพนักงาน ขสมก. และองค์กรเอง

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่มีเป้าหมายสำคัญในการลดอุปสรรคในการดำเนินกิจการของ ขสมก. 5 ด้าน คือ 1การลดการทับซ้อนของเส้นทางเดินรถขสมก.ที่มีในปัจจุบัน 2 ลดปัญหาจราจร 3.ลดค่าใช้จ่ายเดินทางแก่ประชาชน 4. ลดภาระงบประมาณของภาครัฐจากการต้องเข้าไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของ ขสมก. 5.ลดปัญหามลพิษจากการใช้น้ำมันดีเซล ที่ปัจจุบันยังเป็นเชื้อเพลิงหลักเดินรถของ ขสมก.

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้บรรยายถึงประเด็นหลักของแผนการฟื้นฟูกิจการซึ่งมีการดำเนินการหลักคือการจัดหารถเมล์ใหม่เข้ามาวิ่งให้บริการซึ่งมีแนวทางการจัดเช่ารถจำนวน 2,511 คัน รวมทั้งการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน กี่เที่ยวก็ได้ โดยใช้เป็นรถปรับอากาศ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มค่า

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากที่การประชุม ต้องเลื่อนมาจากเมื่อเดือนธันวาคมเนื่องจากมีการคัดค้านของสหภาพฯขสมก., แต่หลังจากฝ่ายบริหารได้ทำความเข้าใจกับสหภาพฯ เป็นที่เรียบร้อยทำให้การประชุมผู้เข้าร่วมทั้งฝ่ายบริหาร ขสมก  สหภาพฯ พนักงาน ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ผู้ใช้บริการ ที่เป็นกลุ่มผู้พิการ รวมถึง ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกที่กำกับดูแล ขสมก.

ข่าวน่าสนใจ

Close