ครม.อนุมัติควบรวมTOT,CATเป็นNT

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติควบรวม TOT - CAT เป็น NT ให้คลังถือหุ้น 100% รองรับนโยบายรัฐ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการควบรวมกิจการของทางบริษัท TOT และ CAT ให้เป็นบริษัทเดียวกัน ในชื่อใหม่คือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT โดยให้ควบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่อนุมัติ พร้อมให้ทางกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัท มหาชน ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ พร้อมให้ดำเนินงานเป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัล โดยภาครัฐจะจัดสรรคลื่นความถี่ในการดำเนินภารกิจ พร้อมให้รับพนักงานที่ออกไปสังกัด 2 บริษัทแยกกลับมาเป็นพนักงานของทั้ง TOT และ CAT ในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้การควบรวมกิจการตามมติ ยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปรับลดพนักงาน

ขณะที่ ครม. ได้รับทราบ รายงาน สถานการณ์ SME ภายหลังที่มีการอนุมัติมาตรการส่งเสริมระบบ เพื่อรักษาสภาพคล่องและช่วยเหลือกลุ่ม SME ที่เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในมูลค่า GDP ถึงร้อยละ 43 ซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกว่า 3 ล้านราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ รองลงมาคือการค้าปลีกค้าส่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2561 มูลค่า สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท หรือนับเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ โดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่านำเข้าสูงกว่า 3.9 ล้านล้านบาท และมีการจ้างงานใน SME ถึง 14 ล้านคน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าบูรณาการและออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ข่าวน่าสนใจ

Close