พณ.จัดสัมมนาฯหลังปิดดีลอาร์เซ็ป

กระทรวงพาณิชย์ เผย ทุกภาคส่วนตบเท้าร่วมสัมมนาฯ หลังปิดดีลอาร์เซ็ป คับคั่ง พร้อมลุยเดินสายเปิดเวทีทั่วประเทศต่อต้นปีหน้า

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายต้องการให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP) และการใช้ประโยน์จากความตกลงอาร์เซ็ป โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 800 คน จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป ตลอดจนปรับตัวรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ นอกจากการสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ที่กรุงเทพฯ แล้ว กระทรวงฯ ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่จัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งไทย และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ที่มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่า GDP กว่า 27.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของ GDP โลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close