ก.พาณิชย์ลุยพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพแข็งขัน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ โดยกำหนดจัดอบรมสัมมนาในระหว่างวันที่ 8-24 มกราคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนานักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก และสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าได้อย่างเข้มแข็ง

โดยกรมฯ ต้องการให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ การต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสในการส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close