ทปษ.รมว.เกษตรฯตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราหนองคาย

(13 ธค. 62) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักตลาดกลางยางพารา จังหวัดหนองคาย โดยมีนายเกษตร แนบสนิท ผอ.ศูนย์วิจัยการยาง จ.หนองคาย และข้าราชการให้การต้อนรับและรายงานผลดำเนินงาน

ตลาดกลางนี้เป็นเป็นสถานที่สำหรับตกลงราคาซื้อขายยางพาราระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับผู้รับซื้อ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพยางจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งสองฝ่าย

พร้อมกันนี้นายอลงกรณ์ยังสอบถามถึงสภาวะตลาด มูลค่าการซื้อขาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การซื้อขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งติดตามแนวทางการจ่ายเงินประกันรายได้ที่ผ่านมาอีกด้วย ก่อนที่จะเดินทางไปฏิบัติราชการที่ จ.บึงกาฬ ต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close