ตั้งเป้าปีใหม่ไร้ตายบนรถโดยสารสาธารณะ

กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางประชาชนปีใหม่ 2563 ตั้งเป้าไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารสาธารณะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อ มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน มาตรการ แนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยกระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม คือ “จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารสาธารณะ”

สำหรับภาพรวมการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกระทรวงฯ ประกอบด้วย ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน (วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2562) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

ช่วงระหว่างเทศกาล 8 วัน (26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่เกินราคา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน (3 – 9 มกราคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ สนข. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลให้กระทรวงฯ รับทราบ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ได้กำหนด 5 มาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนคือ
1.จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพิ่มเที่ยวและรอบบริการ
3.จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าให้มีความพร้อม
4.อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง
5.จัดให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงายรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทุกวัน เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close