ครม.รับทราบ มติ กพช. 3ประเด็น

ครม. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 3 ประเด็นสำคัญ พร้อมเห็นชอบกรอบนโยบายกองทุนน้ำมัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มี 3 ประเด็นสำคัญ ในการเห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เอกชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.จะรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซล ประกอบด้วยการขยายส่วนต่างราคาขายปลีกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลบี 10 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ส่วนบี 20 จะเพิ่มเป็น 2 บาทต่อลิตร และเห็นชอบการบังคับใช้น้ำมันบี 10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563เป็นต้นไป จากเดิมที่ใช้บี 7 ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบกรอบนโยบายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2562 ตามภาวะการแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
    503 Service Unavailable

    Service Unavailable

    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.