ครม.รับทราบ มติ กพช. 3ประเด็น

ครม. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 3 ประเด็นสำคัญ พร้อมเห็นชอบกรอบนโยบายกองทุนน้ำมัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มี 3 ประเด็นสำคัญ ในการเห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เอกชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.จะรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซล ประกอบด้วยการขยายส่วนต่างราคาขายปลีกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลบี 10 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ส่วนบี 20 จะเพิ่มเป็น 2 บาทต่อลิตร และเห็นชอบการบังคับใช้น้ำมันบี 10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563เป็นต้นไป จากเดิมที่ใช้บี 7 ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบกรอบนโยบายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2562 ตามภาวะการแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ข่าวน่าสนใจ

Close