ครม.เว้นภาษีCashBackชิม ช้อป ใช้

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใต้มาตรการชิม ช้อป ใช้ กับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท และเงินที่ได้รับคืน CashBack

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน และชดเชยตามมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือภายใต้มาตรการชิม ช้อป ใช้ กับผู้ที่ได้รับเงินรับเงินสนับสนุน 1,000 บาท และเงินที่ได้รับคืน หรือ CashBack โดยไม่ต้องถูกนำมาคำนวณภาษี

ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการนี้ออกมาและให้ใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศดังนั้น จึงเห็นสมควรให้กำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยเป็นรายได้พึงประเมินที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close